2020 m. vasaros užtemimai. Birželis (1 dalis)

  • Užtemimai turi vieną ypatumą – jie niekuomet „nevaikšto“ po vieną. Visuomet paeiliui būna du ar trys užtemimai. Laikotarpis tarp pirmojo ir paskutiniojo užtemimo vadinasi „laiko koridoriumi“. Manoma, kad tuo metu atsiveria gilūs karminiai klodai ir vyksta korekcijos. Todėl įvykiai, prasidėję tuo metu, tampa ilgalaikiai su tolimomis pasekmėmis.

Šią vasarą mes turime tokią užtemimų trijulę – Mėnulio Šaulyje (birželio 05 d.)  – Saulės Vėžyje (birželio 21 d.) – Mėnulio Ožiaragyje. (liepos 05 d.)

Mėnulio užtemimo reikšmė – atsisakymas, išsivalymas, transformacija to, kas sena, nebereikalinga; tai darbas su paleidimo energija.

Saulės užtemimo paskirtis – naujos norimos programos, bandymas „įrašyti“ į savo likimą tai, ką mums būtų svarbu pasiekti.

Aišku, jei su užtemimų energija nėra dirbama ir nėra išlaikoma vidinė pusiausvyra, jie gali reikštis ir ne taip optimistiškai, o, pavyzdžiui, stipriai sujaukti mūsų planus ir atnešti į mūsų gyvenimą tikrą suirutę. Todėl užtemimų metu negalima pernelyg atsipalaiduoti, ir derėtų būti budriems tiek savo mąstyme, tiek emocionaliai, tiek savo elgesyje.

  • Kalbant apie birželio mėnesio užtemimus – juos „atidaro“ Mėnulio užtemimas Šaulio ženkle.

Kas gi būtų ta sena ir nebereikalinga Šaulio energija? Tai seniai nebenaudojamos arba niekada nepritaikytos žinios. Tai tam tikri „rožiniai akiniai“, būdingi Šauliams – nenoras pastebėti trūkumų, girdėti kritikos. Taip pat –  fanatizmas ir konservatyvumas, girdėjimas tik savo balso, nedėmesingumas aplinkai. Dar tai tam tikra besaikystė arba nemokėjimas apriboti savęs, kuklumo nebuvimas.

  • Pagalvokime, ką turime iš išvardintų (o gal ir nepaminėtų) dalykų / savybių ir su kuo jau laikas būtų atsisveikinti. Kaip sakoma – ką paliktumėme užtemimų koridoriuje, kokią naštą mielai nusiimtume.
  • Užtemimų procesą tęsia arba viduryje atsiduria / įsiterpia Saulės užtemimas Vėžio ženkle.

Šiuo atveju, atvirkščiai – pamąstykime, ką norime pritraukti iš pozityviosios Vėžio pusės. Galima susimodeliuoti sau naujus namus (arba planuoti realų jų įsigijimą). Taip pat, kas norėtų šeimos pagausėjimo – pats metas pamąstymams apie vaiko pradėjimą. Būtinai turėtų per šį užtemimą įvykti darbas su šeimos, giminės medžiu – tam tikros korekcijos ne tik asmeniniame, bet ir šeimos lygmenyje. Kas darbuojasi dar globaliau – per Saulės užtemimą Vėžyje galima siųsti šviesos vibracijas Tėvynei, gimtajam miestui ir t.t. Kam nesvetima šviesos magija – galima užkalbėti ar laiminti vandenį.

  • Iš karto po Saulės užtemimo ateis ir Joninės, Rasų šventė arba vasaros Saulėgrįža – tai visų stichijų palaikymas mums. Tie, kas šiuo metu tikisi šviesos pergalės – tegul ieško jos „laiko koridoriuje“ ir teišsineša ją tarsi paparčio žiedą.

*****************************************************************************************************

Apie liepos mėnesio Mėnulio užtemimą papasakosiu atskirame straipsnyje.