Baltasis Mėnulis Skorpione

Gegužės 15 dieną Baltasis Mėnulis – energija, kuri atspindi angelo-sargo globą, šviesą, palaikymą – pereis į Skorpiono ženklą lygiai septyneriems mėnesiams.

Kaip tai atsilieps mums?

  • Skorpioną valdo labai galingos planetos – Marsas, Plutonas, taip pat didelės įtakos turi Uranas. Todėl kiekviename stiprios valios žmoguje „atsibus“ slapti energijos rezervai. Tai laikas išsigydyti visomis prasmėmis. Taip pat – rasti savyje jėgų sveikai pasipriešinti tam, kas nepriimtina.
  • Baltasis Mėnulis Skorpione – tai gyduolių metas. Taip pat visų tų, kurie rizikuoja, gelbėja, veikia žaibiškai, nebijo ekstremalių situacijų.
  • Tai lakūnų, chemikų, chirurgų, greitosios pagalbos bei reanimacijos darbuotojų laikotarpis; taip pat įvairių bandytojų, kurie bando eiti nepramintais takais.

Žmonėms, kurie turi savo viduje aukštą ir kilnų tikslą bei norą pasitarnauti kitiems / kolektyvui, šis laikas bus puikus pasireiškimui. Baltasis Mėnulis Skorpione susijęs su visų mūsų evoliuciniu augimu.

Skorpionas turi keturias stadijas:

pirmoji – voras (tai atspindi žemą sąmoningumą bei visokių intrigų rezgimą),

antroji – pats skorpionas (mokosi valdyti savo nuodus),

trečioji – erelis (kilnumas, drąsa, galingo tikslo turėjimas, gebėjimas apsaugoti save bei kitus; formuojasi vedlio energetika),

ketvirtoji – balandis (tyrumas, nekenkimas, dvasinė alchemija – vien savo vidine švara, be kovos ir tiesioginės įtakos perkeitimas tamsos į šviesą; prie tokio žmogaus niekas „neprilimpa“ ir niekas jam negali pakenkti; jis keičia kitų širdis subtiliajame lygmenyje, tai baltojo mago aspektas).

  • Ką galima būtų parekomenduoti per šiuos septynerius mėnesius (iki šių metų gruodžio vidurio), kai Baltasis Mėnulis bus Skorpione? Visų pirma – tai kolektyvų metas – jėgos įgauna grupės, bendruomenės, todėl tikrai neverta veikti, dirbti vienam, individualiai. Svarbu rasti savo bendraminčius ir prie jų jungtis, turėti tokį siekį, kuris liečia daugumą. Taip pat per Baltąjį Mėnulį Skorpione mums ateina pagalba prieš neteisybę, skriaudas, atvirai reiškiamą agresiją – yra galimybė atstatyti pusiausvyrą ir nugalėti.
  • Baltasis Mėnulis Skorpione nemėgsta silpnų žmonių bei aukos pozicijos. Jei žmogus per Baltojo Mėnulio vizitą visiškai nepajus bei nesugeneruos savyje nors lašo stiprybės, jis gali jaustis per šį periodą neramiai, nejaukiai, nerasti sau vietos jokiame kolektyve, nepritapti prie kitų.
  • Baltasis Mėnulis Skorpione – tai Aukštesniųjų jėgų „Žadintuvas“ mums.