Rachu Dvyniuose, Ketu Šaulyje arba amžinas yra tik judesys

  • Gegužės 5 dieną mūsų laukia planetinis įvykis, keičiantis foną visiems. Tai Rachu, Karminio Kylančio Mėnulio mazgo perėjimas į Dvynių ženklą, ir Ketu, Besileidžiančio Mėnulio mazgo perėjimas į Šaulį. Mėnulio mazgai – tai fiktyvios planetos, tam tikri Mėnulio taškai Žemės atžvilgiu. Jų kaita vyksta kas 1,5 metų.
  • Mėnulis yra šviesulys, kuris veikia visų be išimties žmonių horoskopuose ir likimuose – tai mūsų poreikiai, troškimai, emocijos. Taip pat jis parodo, kaip mes “įmontuoti” į savo šeimos medį, kokia mūsų fiziologija ir kaip šį įsikūnijimą keliauja mūsų siela.
  • Rachu ir Ketu – tai neatsiejama ašis. Ketu rodo kelionės pradžią, tašką “A”, nuo ko mes atsispiriame, kokią patirtį naudojame, o Rachu reiškia ateities pamatus, link kur judame, ką turime nuveikti, ką įgyti, kur padėti akcentą.
  • Dvyniai ir Šaulys – tai simbolinio mokinio bei mokytojo santykiai, pagal planetas – tai Merkurijus ir Jupiteris. Abu šie ženklai glaudžiai susiję su pažinimu, su paieškomis.
  • Ateinančiu laikotarpiu mūsų laukia tikrai daug daugiau judesio, laisvumo, nes užsiakcentuos Oro planeta – Merkurijus. Koks tai bus laikas tie 1,5 metų? Tai periodas, kai laimės eksperimentatoriai, lankstūs žmonės, kurie į informaciją žiūrės greitai, staigiai, kažkiek paviršutiniškai (momentaliai pasiims žinias, tiek, kiek reikia čia ir dabar, ir eis toliau). Tai smalsių, drąsių, veržlių asmenybių metas. Raktinis sėkmės žodis – greitis.
  • Todėl tai prekybininkų, žurnalistų, tarpininkų, trumpų kelionių organizatorių metas. Taip pat itin palanku tampa mokytis, ypač lankyti kursus, nedidelius seminarų blokus. Rachu Dvyniuose – tai jaunatviška sąmonė mumyse, kuri nežino kliūčių ir kurios nereikia stabdyti (Merkurijus ir Dvyniai – tai Oro stichija, o Orui labai svarbi laisvė).
  • Labai svarbu per šiuos Mėnulio mazgus neužsidaryti savyje, o kuo daugiau kontaktuoti, kalbėtis ir gauti energijos (mainų) iš kolektyvo, iš grupės, iš komandos; iš pažįstamų, bičiulių, giminaičių, kaimynų.
  • Kam tampa sunkiau ateinančiu 1,5 metų laikotarpiu – tai mokytojams, dėstytojams, akademikams, guru, dvasiniams vedliams. Taip pat tolimų kelionių organizatoriams ir visiems tiems, kurių darbas, susijęs su užsieniu. Galima sakyti, šių atstovų veikla priima “tirpstančią” poziciją. Arba kitaip tariant – jie gali perduoti savo patirtį, bet tai jų autoritetų neįtvirtins. Ketu Šaulyje atspindi laikinai nueinančią Ugnies stichijos poziciją. Tai simboliniai pelenai – Ugnis teikia šilumą, bet nebėra ryški. Taip ir su Šaulio ženklu. Tiems, kas gyvena po šiuo ženklu ar naudoja šias energijas, reikia būti kuklesniems, nes jų ego gauna iššūkį – atsisakyti ambicijų ir tiesiog šviesti, atiduoti savo žinias, taip, kaip mylintys tėvai perduoda vaikui.
  • Pagal mitologiją, Jupiteris (Dzeusas – Šaulio planeta valdovė) yra tėvas Merkurijui (Dvynių planetai – Hermiui). Todėl galima teigti, kad tai jaunų arba jaunatviškų savo dvasia žmonių laikmetis, kurie remiasi savo bandymais, savo sėkmėmis ir nesėkmėmis, kurie nenori senojo pasaulio tvarkos bei konservatyvių, itin tradicinių įsitikinimų.
  • Per šiuos 1,5 metų visiems taps svarbu rasti savo kūrybinį potencialą (Merkurijus – talentų meistras) bei pradėti jį realizuoti.