Asmeninis horoskopas apima visą žmogaus gyvenimą. Tai tiek žemiškas, tiek dangiškas žmogaus atvaizdas. Horoskope (ir / ar kosmogramoje) atsispindi asmenybės būdas; stipriosios bei silpnosios pusės.

Horoskopas taip pat parodo mūsų gabumus, profesines perspektyvas, santykį su finansais bei ryšį su šeima, partneriu, draugais. Paliečiama ir sveikatos tema. Horoskopas parodo ir likimo įtaką, karminį poveikį, sielos užduotis.

Horoskopas – tai nekintanti informacija, likimo duotybė. Jis sudaromas vieną kartą ir visam laikui. Galima sakyti, kad horoskopas – tai pirminė, pradinė žmogaus astrodiagnostika. Tuo pačiu, tai labai svarbi informacija, nes būtent iš horoskopo išplaukia ir su juo siejasi visos kitos astrologinės paslaugos.

Rekomenduotina nuo asmeninio horoskopo pradėti savo pažintį su astrologija (su tikruoju AŠ).

Užsakykite paslaugą: